!-- Google Tag Manager -->

Competentie en performance management

Sturen op gedrag en resultaat en zorgen dat medewerkers willen blijven ontwikkelen. PiCompany biedt een praktische, datagedreven en mensgerichte aanpak.

Competentie en performance management

Een nieuwe strategie, een ander marktsegment. Meer omzet, meer marge. Performance management is onmisbaar bij het realiseren van doelstellingen. De doelen van de organisatie worden hierbij afgestemd op de ambities en talenten van de medewerkers. Dé waarborg voor succes.

Effectief sturen op gedrag levert organisaties veel voordelen op. Niet alleen kunnen organisaties beter aansluiten op de (verborgen) talenten van medewerkers, maar ook kunnen ze het aanwezige potentieel zo goed mogelijk benutten. Uiteraard om de de organisatiestrategie te realiseren. En met de veranderende wereld om ons heen wordt er van zowel medewerkers als organisaties steeds meer verwacht.
Competentie en performance management gaan over het benoemen, ontdekken en ontwikkelen van gedrag. Gedrag dat essentieel is voor resultaat: in termen van meetbare performance verbetering, betrokkenheid en persoonlijke groei.


Vraagstukken performance management
Hoe vertalen we de organisatiestrategie naar concreet gedrag? Hoe krijgen we de juiste mensen op de juiste plek? Effectief sturen op gedrag en resultaat, hoe doe je dat? Hoe zorgen we ervoor dat de HR-gesprekscyclus daadwerkelijk bijdraagt aan het bedrijfsresultaat? Een greep uit de veelgestelde vragen van onze klanten als het gaat om competentie en performance management.


Gedrag bepaalt succes
Succesvolle organisaties investeren in de competenties van hun mensen. Ze zorgen dat medewerkers willen blijven werken aan het ontwikkelen van hun gedrag. Gedrag van medewerkers is een essentiële schakel tussen organisatiedoelstellingen en de realisering hiervan. Het bepaalt de waarde van medewerkers voor hun werkomgeving. Daarbij is gedrag uiteraard sfeer- en cultuurbepalend.


Gerichte en effectieve ontwikkeling vraagt om maatwerk

Resultaatgericht sturen op gedrag, prestaties en ontwikkeling levert het meeste rendement op wanneer de menselijke maat leidend is. Het heeft weinig zin te investeren in het ontwikkelen van gedrag dat niet aansluit bij de natuurlijke aanleg van een medewerker. Niet iedereen kan overal even goed in worden. Of een medewerker zich zal ontwikkelen is afhankelijk van de mate waarin hij het gewenste gedrag al laat zien en zijn persoonlijkheid. Die is bepalend is voor de ontwikkelbaarheid van het gewenste gedrag en de daarbij behorende competenties. Gerichte en effectieve ontwikkeling vraagt om maatwerk!


Van talenten en ambities naar gedrag en resultaat: een praktische aanpak

PiCompany helpt je met het vertalen van de talenten en ambities van individuele medewerkers naar gedrag en resultaten die er voor de realisatie van organisatiedoelstellingen toe doen. PiCompany heeft veel ervaring met het inrichten van een praktische en eenduidige aanpak van sturen op gedrag, resultaat en ontwikkeling. Wij ondersteunen organisaties onder andere bij:

  • Ontwikkelen van een visie op resultaat
  • Opstellen van functieprofielen
  • Inrichting van praktisch competentie en performance management met een heldere competentietaal die effectieve sturing op relevant gedrag en resultaten mogelijk maakt
  • In kaart brengen van competenties & talenten, loopbaanwaarden en cognitieve intelligentie
  • Training en coaching van medewerkers, managers en HR-professionals

Kennis en inspiratie

  • Boek
  • Nico Smid

Coachen op gedrag en resultaat

Praktijkgids voor verzilveren van talent

Een praktisch boek over talentmanagement, voor iedereen die wil werken aan de verbetering van prestaties op basis van competenties.

  • Blog
  • PiCompany

Het beoordelingsgesprek afschaffen?

Ik dacht het niet!

Het beoordelingsgesprek is niet het probleem. De wijze waarop het beoordelingsgesprek in veel organisaties gevoerd wordt, dát is het probleem.

  • Bericht